ผู้บริหาร

พระเทพวินยาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2013
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 574341
Page Views 763247
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ช้างซ้าย พระพรหม
2 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ช้างซ้าย พระพรหม
3 โรงเรียนวัดแพร่ ช้างซ้าย พระพรหม
4 โรงเรียนวัดไสมะนาว ช้างซ้าย พระพรหม
5 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ท้ายสำเภา พระพรหม
6 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ท้ายสำเภา พระพรหม
7 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ท้ายสำเภา พระพรหม 075378400
8 โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ท้ายสำเภา พระพรหม
9 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ นาพรุ พระพรหม
10 โรงเรียนวัดห้วยพระ นาพรุ พระพรหม
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม
12 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นาพรุ พระพรหม
13 โรงเรียนวัดท่าช้าง นาพรุ พระพรหม
14 โรงเรียนวัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม
15 โรงเรียนวัดพระเพรง นาสาร พระพรหม
16 โรงเรียนวัดกัด นาสาร พระพรหม
17 โรงเรียนวัดคันนาราม นาสาร พระพรหม
18 โรงเรียนวัดหนองแตน นาสาร พระพรหม
19 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นาสาร พระพรหม
20 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ กำโลน ลานสกา
21 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน ลานสกา 075533300
22 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน ลานสกา
23 โรงเรียนวัดวังไทร กำโลน ลานสกา
24 โรงเรียนวัดสมอ กำโลน ลานสกา
25 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา กำโลน ลานสกา
26 โรงเรียนวัดจันทร์ กำโลน ลานสกา
27 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล ลานสกา
28 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา 089-731-0792
29 โรงเรียนวัดสอ ขุนทะเล ลานสกา
30 โรงเรียนวัดใหม่ทอน ขุนทะเล ลานสกา
31 โรงเรียนบ้านคดศอก ขุนทะเล ลานสกา
32 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ท่าดี ลานสกา
33 โรงเรียนวัดดินดอน ท่าดี ลานสกา
34 โรงเรียนชุมชนลานสกา ท่าดี ลานสกา
35 โรงเรียนบ้านสันยูง ท่าดี ลานสกา 075377255
36 โรงเรียนวัดปะ ท่าดี ลานสกา
37 โรงเรียนวัดเจดีย์ ลานสกา ลานสกา
38 โรงเรียนวัดวังหงส์ ลานสกา ลานสกา
39 โรงเรียนวัดน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา ลานสกา
40 โรงเรียนบ้านร่อน เขาแก้ว ลานสกา 0-7530-0492
41 โรงเรียนบ้านตลาด เขาแก้ว ลานสกา
42 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา 0-7537-4769
43 โรงเรียนวัดไทรงาม เขาแก้ว ลานสกา 0-7539-1091
44 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว ลานสกา
45 โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ
46 โรงเรียนวัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
47 โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
48 โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
49 โรงเรียนราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ80 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
50 โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
51 โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
52 โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
53 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ. เฉลิมพระเกียรติ 80 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
54 โรงเรียนจิรวิทย์พิพทยา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
55 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
56 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
57 โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
58 โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
59 โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
60 โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
61 โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
62 โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
63 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
64 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
65 โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
66 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
67 โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
68 โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
69 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 075-377237
70 โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0-7537-7478
71 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0936916834
72 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
73 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
74 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
75 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นคร อุทิศ) คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
76 โรงเรียนภัทรวิทย์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
77 โรงเรียนวัดป่ายาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
78 โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
79 โรงเรียนวัดศาลาไพ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
80 โรงเรียนวัดป่าไหม้ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
81 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
82 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
83 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
84 โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
85 โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 075356019
86 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
87 โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
88 โรงเรียนแสงรัตน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
89 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
90 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
91 โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
92 โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
93 โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
94 โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
95 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช 075366218-9
96 โรงเรียนสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
97 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
98 โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
99 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
100 โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
101 โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
102 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
103 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
104 โรงเรียนวัดโพธาราม ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
105 โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
106 โรงเรียนวัดน้ำสรง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
107 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
108 โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
109 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
110 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
111 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 075-764233
112 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
113 โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
114 โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
115 โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
116 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
117 โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
118 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
119 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
120 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
122 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
123 โรงเรียนวัดตรีเอการาม บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
124 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
125 โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
126 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 075-399013
127 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
128 โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
129 โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
130 โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
131 โรงเรียนวัดหัวนอน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
132 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
133 โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
134 โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
135 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7545-0175
136 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
137 โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
138 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
139 โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
140 โรงเรียนอนุบาลสุนิสา ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
141 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
142 โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
143 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
144 โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
145 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
146 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
147 โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
148 โรงเรียนโยธินบำรุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
149 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
150 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
151 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
152 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 075450610
153 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
154 โรงเรียนบ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075357678
155 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
156 โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
157 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-314287
158 โรงเรียนอนุบาลพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075342819
159 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
160 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-347379
161 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075447006
162 โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
163 โรงเรียนดรุณีวัฒนา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
164 โรงเรียนสุรนาถวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
165 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
166 โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
167 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
168 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
169 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
170 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
171 โรงเรียนโสภณวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
172 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
173 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
174 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
175 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
176 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075322577
177 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
178 โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
179 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
180 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
181 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
182 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
183 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
184 โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
185 โรงเรียนวัดน้ำรอบ เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
186 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช