ผู้บริหาร

พระเทพวินยาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2013
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 635308
Page Views 837673
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนวัดไสมะนาว ช้างซ้าย พระพรหม
2 โรงเรียนวัดแพร่ ช้างซ้าย พระพรหม
3 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ช้างซ้าย พระพรหม
4 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ช้างซ้าย พระพรหม
5 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ท้ายสำเภา พระพรหม
6 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ท้ายสำเภา พระพรหม 075378400
7 โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ท้ายสำเภา พระพรหม
8 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ท้ายสำเภา พระพรหม
9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม
10 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นาพรุ พระพรหม
11 โรงเรียนวัดห้วยพระ นาพรุ พระพรหม
12 โรงเรียนวัดท่าช้าง นาพรุ พระพรหม
13 โรงเรียนวัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม
14 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ นาพรุ พระพรหม
15 โรงเรียนวัดพระเพรง นาสาร พระพรหม
16 โรงเรียนวัดคันนาราม นาสาร พระพรหม
17 โรงเรียนวัดหนองแตน นาสาร พระพรหม
18 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นาสาร พระพรหม
19 โรงเรียนวัดกัด นาสาร พระพรหม
20 โรงเรียนวัดวังไทร กำโลน ลานสกา
21 โรงเรียนวัดจันทร์ กำโลน ลานสกา
22 โรงเรียนวัดสมอ กำโลน ลานสกา
23 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา กำโลน ลานสกา
24 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ กำโลน ลานสกา
25 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน ลานสกา 075533300
26 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน ลานสกา
27 โรงเรียนวัดสอ ขุนทะเล ลานสกา
28 โรงเรียนวัดใหม่ทอน ขุนทะเล ลานสกา
29 โรงเรียนบ้านคดศอก ขุนทะเล ลานสกา
30 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา 089-731-0792
31 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล ลานสกา
32 โรงเรียนชุมชนลานสกา ท่าดี ลานสกา
33 โรงเรียนบ้านสันยูง ท่าดี ลานสกา 075377255
34 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ท่าดี ลานสกา
35 โรงเรียนวัดปะ ท่าดี ลานสกา
36 โรงเรียนวัดดินดอน ท่าดี ลานสกา
37 โรงเรียนวัดวังหงส์ ลานสกา ลานสกา
38 โรงเรียนวัดเจดีย์ ลานสกา ลานสกา
39 โรงเรียนวัดน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา ลานสกา
40 โรงเรียนบ้านตลาด เขาแก้ว ลานสกา
41 โรงเรียนบ้านร่อน เขาแก้ว ลานสกา 0-7530-0492
42 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา 0-7537-4769
43 โรงเรียนวัดไทรงาม เขาแก้ว ลานสกา 0-7539-1091
44 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว ลานสกา
45 โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ
46 โรงเรียนวัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
47 โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
48 โรงเรียนราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ80 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
49 โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
50 โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
51 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ. เฉลิมพระเกียรติ 80 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
52 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
53 โรงเรียนจิรวิทย์พิพทยา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
54 โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
55 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
56 โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
57 โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
58 โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
59 โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
60 โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
61 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
62 โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
63 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
64 โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
65 โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
66 โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
67 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 075-377237
68 โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0-7537-7478
69 โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
70 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
71 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0936916834
72 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
73 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
74 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นคร อุทิศ) คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
75 โรงเรียนภัทรวิทย์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
76 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
77 โรงเรียนวัดป่ายาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
78 โรงเรียนวัดศาลาไพ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
79 โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
80 โรงเรียนวัดป่าไหม้ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
81 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
82 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
83 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
84 โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 075356019
85 โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
86 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
87 โรงเรียนแสงรัตน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
88 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
89 โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
90 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
91 โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
92 โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
93 โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
94 โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
95 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
96 โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
97 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช 075366218-9
98 โรงเรียนสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
99 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
100 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
101 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
102 โรงเรียนวัดโพธาราม ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
103 โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
104 โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
105 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
106 โรงเรียนวัดน้ำสรง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
107 โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
108 โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
109 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
110 โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
111 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 075-764233
112 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
113 โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
114 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
115 โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
116 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
117 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
118 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
119 โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
120 โรงเรียนวัดตรีเอการาม บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
122 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 075-399013
123 โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
124 โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
125 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
126 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
127 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
128 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
129 โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
130 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
131 โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
132 โรงเรียนวัดหัวนอน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
133 โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
134 โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
135 โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
136 โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
137 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
138 โรงเรียนอนุบาลสุนิสา ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
139 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
140 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
141 โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
142 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
143 โรงเรียนโยธินบำรุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
144 โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
145 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7545-0175
146 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
147 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
148 โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
149 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
150 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
151 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
152 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 075450610
153 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
154 โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
155 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-314287
156 โรงเรียนอนุบาลพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075342819
157 โรงเรียนบ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075357678
158 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
159 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
160 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-347379
161 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075447006
162 โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
163 โรงเรียนดรุณีวัฒนา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
164 โรงเรียนสุรนาถวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
165 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
166 โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
167 โรงเรียนโสภณวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
168 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
169 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
170 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
171 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
172 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
173 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
174 โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
175 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
176 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
177 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075322577
178 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
179 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
180 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
181 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
182 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
183 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
184 โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
185 โรงเรียนวัดน้ำรอบ เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
186 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช