ผู้บริหาร

พระเทพวินยาภรณ์
ผู้รับใบอนุญาต
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/08/2013
ปรับปรุง 17/05/2022
สถิติผู้เข้าชม 605728
Page Views 803787
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ ช้างซ้าย พระพรหม
2 โรงเรียนบ้านห้วยยูง ช้างซ้าย พระพรหม
3 โรงเรียนวัดไสมะนาว ช้างซ้าย พระพรหม
4 โรงเรียนวัดแพร่ ช้างซ้าย พระพรหม
5 โรงเรียนวัดราษฏร์เจริญวราราม ท้ายสำเภา พระพรหม
6 โรงเรียนบ้านไสใหญ่ ท้ายสำเภา พระพรหม
7 โรงเรียนวัดเชิงแตระ ท้ายสำเภา พระพรหม
8 โรงเรียนวัดท้ายสำเภา ท้ายสำเภา พระพรหม 075378400
9 โรงเรียนวัดพระพรหม นาพรุ พระพรหม
10 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ นาพรุ พระพรหม
11 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นาพรุ พระพรหม
12 โรงเรียนบ้านห้วยระย้า นาพรุ พระพรหม
13 โรงเรียนวัดห้วยพระ นาพรุ พระพรหม
14 โรงเรียนวัดท่าช้าง นาพรุ พระพรหม
15 โรงเรียนวัดมะม่วงตลอด นาสาร พระพรหม
16 โรงเรียนวัดหนองแตน นาสาร พระพรหม
17 โรงเรียนวัดกัด นาสาร พระพรหม
18 โรงเรียนวัดพระเพรง นาสาร พระพรหม
19 โรงเรียนวัดคันนาราม นาสาร พระพรหม
20 โรงเรียนบ้านเด็กศึกษา กำโลน ลานสกา
21 โรงเรียนลานสกาประชาสรรค์ กำโลน ลานสกา
22 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) กำโลน ลานสกา 075533300
23 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์สถิตย์ กำโลน ลานสกา
24 โรงเรียนวัดวังไทร กำโลน ลานสกา
25 โรงเรียนวัดจันทร์ กำโลน ลานสกา
26 โรงเรียนวัดสมอ กำโลน ลานสกา
27 โรงเรียนบ้านสำนักใหม่ ขุนทะเล ลานสกา
28 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ลานสกา ขุนทะเล ลานสกา 089-731-0792
29 โรงเรียนวัดสอ ขุนทะเล ลานสกา
30 โรงเรียนบ้านคดศอก ขุนทะเล ลานสกา
31 โรงเรียนวัดใหม่ทอน ขุนทะเล ลานสกา
32 โรงเรียนบ้านมะม่วงทอง ท่าดี ลานสกา
33 โรงเรียนวัดปะ ท่าดี ลานสกา
34 โรงเรียนวัดดินดอน ท่าดี ลานสกา
35 โรงเรียนชุมชนลานสกา ท่าดี ลานสกา
36 โรงเรียนบ้านสันยูง ท่าดี ลานสกา 075377255
37 โรงเรียนวัดเจดีย์ ลานสกา ลานสกา
38 โรงเรียนวัดน้ำรอบ ลานสกา ลานสกา ลานสกา
39 โรงเรียนวัดวังหงส์ ลานสกา ลานสกา
40 โรงเรียนวัดไทรงาม เขาแก้ว ลานสกา 0-7539-1091
41 โรงเรียนรุจิธรรมวิทยา เขาแก้ว ลานสกา
42 โรงเรียนบ้านร่อน เขาแก้ว ลานสกา 0-7530-0492
43 โรงเรียนบ้านตลาด เขาแก้ว ลานสกา
44 โรงเรียนวัดคีรีกันทร์ เขาแก้ว ลานสกา 0-7537-4769
45 โรงเรียนวัดดอนตรอ ดอนตรอ เฉลิมพระเกียรติ
46 โรงเรียนวัดทางพูน ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
47 โรงเรียนวัดทางพูน สาขาบ้านทุ่งทับควาย ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
48 โรงเรียนวัดสระเพลง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
49 โรงเรียนราษฎร์บำรุง เฉลิมพระเกียรติ80 ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
50 โรงเรียนบ้านปากช่อง ทางพูน เฉลิมพระเกียรติ
51 โรงเรียนรักบี้จุฬา-ธรรมศาสตร์ สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
52 โรงเรียนบ้านบางนกวัก สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
53 โรงเรียนวัดพังยอม สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
54 โรงเรียนวัดทุ่งเฟื้อ อ. เฉลิมพระเกียรติ 80 สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
55 โรงเรียนจิรวิทย์พิพทยา สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
56 โรงเรียนบ้านทุ่งสร้าน สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
57 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
58 โรงเรียนบ้านบางไทร สวนหลวง เฉลิมพระเกียรติ
59 โรงเรียนวัดโคกกะถิน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
60 โรงเรียนวัดบางหว้า เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
61 โรงเรียนวัดสระไคร เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
62 โรงเรียนบ้านหนองไม้แก่น เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
63 โรงเรียนบ้านปลายคลอง เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
64 โรงเรียนวัดป่าหวาย เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
65 โรงเรียนบ้านอ่าวตะเคียน เชียรเขา เฉลิมพระเกียรติ
66 โรงเรียนบ้านย่านซื่อ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
67 โรงเรียนอนุบาลเจริญธรรม กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0936916834
68 โรงเรียนวัดชัน กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
69 โรงเรียนวัดบ้านตาล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช
70 โรงเรียนท้าวราษฎร์สงเคราะห์ กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 075-377237
71 โรงเรียนวัดสวนพล กำแพงเซา เมืองนครศรีธรรมราช 0-7537-7478
72 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
73 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
74 โรงเรียนอนุบาลบ้านพิชญรัตน์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
75 โรงเรียนภัทรวิทย์ คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
76 โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นคร อุทิศ) คลัง เมืองนครศรีธรรมราช
77 โรงเรียนวัดป่ายาง ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
78 โรงเรียนวัดท่างาม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
79 โรงเรียนวัดศาลาไพ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
80 โรงเรียนวัดมหาชัยวนาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
81 โรงเรียนวัดเทพธิดาราม ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
82 โรงเรียนวัดป่าไหม้ ท่างิ้ว เมืองนครศรีธรรมราช
83 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
84 โรงเรียนบ้านปากพญา ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช 075356019
85 โรงเรียนบ้านถนนใหญ่ ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
86 โรงเรียนวัดนาวง ท่าซัก เมืองนครศรีธรรมราช
87 โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
88 โรงเรียนศรีอนุบาล ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
89 โรงเรียนแสงรัตน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
90 โรงเรียนอนุบาลดำรงค์ศาสน์ ท่าวัง เมืองนครศรีธรรมราช
91 โรงเรียนเกตุชาติศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช 075366218-9
92 โรงเรียนสหมิตรศึกษา ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
93 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
94 โรงเรียนวัดพังสิงห์ ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
95 โรงเรียนวัดจังหูน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
96 โรงเรียนบ้านบางเตย ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
97 โรงเรียนวัดโดน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
98 โรงเรียนบ้านหนองหนอน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
99 โรงเรียนชุมชนวัดหมน ท่าเรือ เมืองนครศรีธรรมราช
100 โรงเรียนบ้านบางกระบือ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
101 โรงเรียนบ้านบางหลวง ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
102 โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
103 โรงเรียนวัดนารีประดิษฐ์ ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
104 โรงเรียนวัดโพธาราม ท่าไร่ เมืองนครศรีธรรมราช
105 โรงเรียนวัดดอนยาง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
106 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
107 โรงเรียนวัดน้ำสรง นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
108 โรงเรียนวัดหญ้า นาทราย เมืองนครศรีธรรมราช
109 โรงเรียนบ้านทวดเหนือ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
110 โรงเรียนวัดพระมงกุฎ นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
111 โรงเรียนมัดร่อซาตุลอุลูมิดดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช 075-764233
112 โรงเรียนอัลมูวาห์ฮิดีน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
113 โรงเรียนบ้านคลองดิน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
114 โรงเรียนบ้านนาเคียน นาเคียน เมืองนครศรีธรรมราช
115 โรงเรียนหนองนกประสาทศิลป์ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช 075-399013
116 โรงเรียนบ้านเนิน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
117 โรงเรียนวัดท่าสะท้อน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
118 โรงเรียนวัดสระแก้ว บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
119 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
120 โรงเรียนชุมชนบ้านบางจาก บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
121 โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์แจ้ง บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
122 โรงเรียนวัดมุจลินทราวาส บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
123 โรงเรียนวัดบางใหญ่ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
124 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
125 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
126 โรงเรียนวัดมัชฌิมภูมิ บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
127 โรงเรียนวัดบางตะพาน บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
128 โรงเรียนวัดตรีเอการาม บางจาก เมืองนครศรีธรรมราช
129 โรงเรียนบ้านคันธง ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
130 โรงเรียนวัดหัวนอน ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
131 โรงเรียนวัดท่านคร ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
132 โรงเรียนวัดมุขธารา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
133 โรงเรียนวัดนางพระยา ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
134 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ ปากนคร เมืองนครศรีธรรมราช
135 โรงเรียนบ้านห้วยไทร ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
136 โรงเรียนบ้านปากน้ำเก่า ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช 0-7545-0175
137 โรงเรียนวัดวิสุทธิยาราม ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
138 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 4 ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
139 โรงเรียนบ้านชะเอียน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
140 โรงเรียนวัดท่าแพ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
141 โรงเรียนวัดมะม่วงทอง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
142 โรงเรียนวัดศรีมงคล ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
143 โรงเรียนบ้านปากน้ำปากพูน ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
144 โรงเรียนอนุบาลสุนิสา ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
145 โรงเรียนวัดไพศาลสถิต ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
146 โรงเรียนวัดท่าม่วง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
147 โรงเรียนอำมาตย์พิทยานุสรณ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
148 โรงเรียนโยธินบำรุง ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
149 โรงเรียนวัดโบสถ์ ปากพูน เมืองนครศรีธรรมราช
150 โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช 075450610
151 โรงเรียนวัดมะม่วงสองต้น มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
152 โรงเรียนวัดราษฎร์ประดิษฐ์ มะม่วงสองต้น เมืองนครศรีธรรมราช
153 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
154 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์ศึกษา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-347379
155 โรงเรียนบ้านทวดทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075357678
156 โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
157 โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075447006
158 โรงเรียนดรุณีวัฒนา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
159 โรงเรียนสุรนาถวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
160 โรงเรียนวัดหัวอิฐ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
161 โรงเรียนวัดโพธิ์เสด็จ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
162 โรงเรียนวัดวนาราม โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช
163 โรงเรียนไตรภูมิวิทยา โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075-314287
164 โรงเรียนอนุบาลพริ้มพิทยานุสรณ์ โพธิ์เสด็จ เมืองนครศรีธรรมราช 075342819
165 โรงเรียนชูศิลป์วิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
166 โรงเรียนอนุบาลบ้านเด็ก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช 075322577
167 โรงเรียนนรรถยาพิศนุสรณ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
168 โรงเรียนอนุบาลธนสาร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
169 โรงเรียนอนุบาลวิเชียรรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
170 โรงเรียนจรรยานุยุตวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
171 โรงเรียนอนุบาลดารารักษ์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
172 โรงเรียนอนุบาลธีรนุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
173 โรงเรียนอนุบาลพรหมเสนา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
174 โรงเรียนอนุบาลวิบูลย์สุข ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
175 โรงเรียนจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
176 โรงเรียนอนุบาลภิญญรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
177 โรงเรียนชุบธรรมวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
178 โรงเรียนสตรีจรัสพิชากร ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
179 โรงเรียนโสภณวิทยา ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
180 โรงเรียนอนุบาลทิพย์รัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
181 โรงเรียนอนุบาลปิยะรัตน์ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
182 โรงเรียนอนุบาลลูกรัก ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
183 โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ ในเมือง เมืองนครศรีธรรมราช
184 โรงเรียนวัดน้ำรอบ เมืองนครศรีธรรมราช ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
185 โรงเรียนวัดหนองบัว ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช
186 โรงเรียนวัดทุ่งแย้ ไชยมนตรี เมืองนครศรีธรรมราช