รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
165 หมู่6   ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075450610 เบอร์แฟกส์ 075450610
Email : pramaha2@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :