กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายธนวัฒน์ จิตเขม้น
ครูผู้สอน

นางสถาพร จิตอารีย์
อื่นๆ

นายณัฐพงศ์ พัวพันธ์
อื่นๆ

นายจักราวุธ ศรีเกตุ
อื่นๆ