ติดต่อเรา
โรงเรียนพระมหาธาตุมูลนิธิมัธยม
165 หมู่6   ตำบลมะม่วงสองต้น  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
เบอร์โทรศัพท์ 075450610 เบอร์โทรสาร 075450610
Email : pramaha2@hotmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน