ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้ปกครอง
การประชุมผู้ปกครอง  ประจำปี ภาคเรียนที่ 1 /2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวันที่  25  กรกฎาคม  2560  เวลา  09.00-11.30 น.
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่  26  กรกฎาคม  2560  เวลา  09.00-11.30 น.
ณ  ศูนย์กีฬาพระราชธรรมสุธี
จึงขอเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าว
โพสเมื่อ : 24 ก.ค. 2560,13:50   อ่าน 1770 ครั้ง